Aktuální otázky směnečného práva

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

úterý 23. května 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 15.00 hodin 

PROGRAM

 • Funkce a využití směnky
 • Vliv nového občanského zákoníku na vztahy ze směnky
 • Aktuální judikatura k náležitostem, rozbory sporných případů
 • Převod směnek, dopady obecné úpravy převodů cenných papírů v OZ na směnky
 • Blankosměnky, formulace vyplňovacího směnečného práva
 • Uplatňování směnečných práv
 • Námitkové postavení dlužníků
 • Spotřebitelské směnky v legislativě a judikatuře NS
 • Utvrzovací směnky a jejich režim
 • Uplatňování směnek v rozhodčím řízení

KONTAKT

Jana Buchalová
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Seminář je určen především advokátům, notářům a jejich koncipientům, případně justičním čekatelům.

LEKTOŘI

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Lektor působí jako docent na Katedře obchodního práva na Masarykově univerzitě v Brně.  Je členem Rozkladové komise České národní banky, současně také jako rozhodce pro vnitrostátní a mezinárodní spory u Rozhodčího osudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

CENA

2 400  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

INFORMACE O KURZU

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016