Ruština pro překladatele a tlumočníky

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz je dvoutýdenní a probíhá od 29.5. do 2.6.2017 a od 26. do 30.6.2017 denně od 9 do 16.30 hodin. Všechny přednášky proběhnou na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.

PROGRAM

Obsahová náplň tématicky navazuje na kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky, je doplněna praktickými příklady a překladatelskými zkušenostmi. Kurz se skládá z odborné terminologie a frazeologie v ruském jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správného použití v kontextu.

URČENO

Kurz je určen výhradně pro:

  • pro absolventy právního minima pro překladatele a tlumočníky
  • pro absolventy právnických fakult se zájmem o překladatelskou a tlumočnickou činnost

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem.

Další kurzy pro překladatele a tlumočníky naleznete zde.

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

LEKTOŘI

doc. Halyna Myronova, CSc., docentka ruského jazyka na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy univerzity, docentka ukrajinského jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

POZNÁMKY

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu, nejdéle však do 31.3.2017.

CENA

11 000  Kč včetně DPH

INFORMACE O KURZU

Kurz bude ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, který ověřuje zvládnutí odborné terminologie a frazeologie v ruském jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správné použití v kontextu. Zkouška zahrnuje překlad z cizího jazyka do češtiny i obráceně.
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečnou zkoušku s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat, a to za administrativní poplatek 1500 Kč vč. DPH za jedno opakování. Další opravné termíny nejsou možné.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016