Správní rozhodnutí

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

čtvrtek 11. května 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 14.15 hodin 

PROGRAM

 • Pojem a podstata správního rozhodnutí, obsahové a formální náležitosti
 • Nečinnost při vydání rozhodnutí a její důsledky
 • Druhy správních rozhodnutí podle správního řádu; rozhodnutí, usnesení a příkaz
 • Problematika aplikace správního uvážení a odůvodnění rozhodnutí
 • Vady správních rozhodnutí; nicotnost, nezákonnost a nepřezkoumatelností
 • Vlastnosti správních rozhodnutí; právní moc a vykonatelnost
 • Postup správního orgánu po vydání rozhodnutí; postup správního orgánu prvního stupně po podání odvolání
 • KONTAKT

  Jana Buchalová
  Telefon: 549 49 8506
  E-mail: Jana.Buchalova
  (zavináč) law.muni.cz

  PRÁVNICKÁ FAKULTA
  Masarykova univerzita
  Centrum dalšího vzdělávání
  Veveří 70, Brno

  URČENO

  Akreditovaný seminář je určen především vedoucím úřadů územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům, zaměstnancům správních úřadů.

  LEKTOŘI

  JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D.

  Lektor působí na Katedře správní vědy a správního práva na  MU v Brně,  je člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády.

  CENA

  1 700  Kč (osvobozeno od DPH)

  Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře. Pro zaměstnance Masarykovy univerzity je cena 900 Kč bez DPH

  INFORMACE O KURZU

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

  Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016