Správní řízení podle správního řádu s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a postupu

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

čtvrtek 13. dubna 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 14.15 hodin

PROGRAM

S využitím aktuální judikatury, a také metodiky (závěry poradního sboru ministra vnitra ke  správnímu řádu):

 • úprava správního řízení v části druhé a třetí správního řádu, vztah k dalším částem a ustanovením zákona,
 • podpůrné působení úpravy správního řízení ve správním řádu vůči zvláštním zákonům upravujícím správní řízení,
 • základní zásady činnosti správních orgánů a jejich význam a použití ve správním řízení,
 • zásady správního řízení a jejich význam při vedení správního řízení,
 • působení  požadavků na řádný procesní postup ve vztahu ke správním orgánům, vedení řízení a úkonům správních orgánů (včetně doručování),
 • procesní postavení  účastníků řízení;  právo na spravedlivý proces,  
 • vady správního řízení, jejich členění a význam;  řešení procesních vad, 
 • požadavky na zákonnost a správnost rozhodnutí,
 • vady správního rozhodnutí, postupy při nápravě vad rozhodnutí,
 • průtahy v řízení, opožděnost vydání rozhodnutí  („nečinnost“), opatření proti nečinnosti,
 • rizika a souvislosti porušení základních zásad řádného procesu, resp. vydání nezákonného a nesprávného rozhodnutí, a také tzv. nečinnosti správního orgánu; vztah k soudnímu přezkumu ve správním soudnictví (z.č. 150/2002 Sb., v platném znění), a k odpovědnosti za škodu a nemateriální újmu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (z.č. 82/1998 Sb., v platném znění). 

KONTAKT

Jana Buchalová
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Akreditovaný seminář je určen především pracovníkům ve veřejné správě, členům zastupitelstev obcí a krajů, zaměstnancům obecních a krajských úřadů. Dále také právníkům z praxe a zaměstnancům advokátních kanceláří.

LEKTOŘI

doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D.

Lektorka působí jako vedoucí Katedry správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je akreditovaná lektorka pro vzdělávání úředníků územně samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., a odbornicí na obecnou část Zkoušek obecné způsobilosti.

CENA

1 700  Kč (osvobozeno od DPH)

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016