Obchodní smlouvy

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

středa 24. května 2017, od 9.00 do 16.00 hodin

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna č. 025

ROZSAH

9.00 - 16.00 hodin

PROGRAM

Cílem semináře  je poskytnout účastníkům hlubší vhled do smluvního práva, zejména pokud jde o nejčastější smluvní vztahy (zejm. dodávky zboží a služeb a stavební práce). Program je zaměřen na nejdůležitější otázky realizace obchodních transakcí a jejich smluvní zabezpečení.  Podrobně se věnuje tématům konstrukce smluv, vhodným nástrojům zajištění závazku, posílení pozice vlastní smluvní strany, optimalizace smluvních sankcí, podmínkám splnění a následkům nesplnění.

OBSAH:

 • uzavírání smluv, využívání obchodních podmínek a smluvních formulářů
 • předsmluvní stadium, předsmluvní odpovědnost
 • vhodná struktura smlouvy, vhodné smluvní doložky, zakázaná ujednání
 • nejrůznější metody zajištění a utvrzení závazku a jejich použití, možnosti smluvní minimalizace rizika obchodních transakcí
 • (ne)splnění závazku a jeho důsledky, optimalizace sankcí; smluvní pokuta, úroky z prodlení, náhrada škody, následky vadného plnění (odpovědnost za vady)
 • možnosti změn či ukončení smluvního vztahu, aniž došlo ke splnění
 • kontraktační doporučení, tipy a triky pro maximalizaci výhod pro vlastní smluvní stranu, prevence nejčastějších chyb

Seminář je zaměřen převážně prakticky a ukazuje jak v maximální míře využít možností nové právní úpravy (v kontextu rozhodovací praxe soudů) pro vytvoření a optimalizaci obchodní smlouvy, která bude efektivně řešit rizika plánované transakce a zároveň maximalizovat výhody pro danou smluvní stranu.

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Akreditovaný seminář je určen především pracovníkům ve veřejné správě, členům zastupitelstev obcí a krajů, zaměstnancům obecních a krajských úřadů. Dále také právníkům z praxe a zaměstnancům advokátních kanceláří.

LEKTOŘI

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo.

CENA

2 100  Kč (osvobozeno od DPH)

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016