Odpovědnost za vady

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

středa 3. května 2017, od 9.00 do 15.00 hod.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 15.00 hod.

PROGRAM

Cílem semináře je poskytnout účastníkům kompletní detailní seznámení s novou právní úpravou odpovědnosti za vady a široký přehled použitelné judikatury. Upozornění na významné změny a jejich praktické důsledky, řešení konkrétních případů. Výklad na praktických příkladech kupních smluv a smluv o dílo, zejména z oblasti stavebnictví a strojírenství, včetně subdodavatelských vztahů. Postupy, jak optimalizovat smlouvy z pohledu dodavatele a objednatele. Řešení rizik, kontraktační doporučení.

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Seminář je určen zejména pro praktikující právníky, a dále pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, účastní se jejich realizace a plnění, pro firemní právníky, pracovníky obchodních, právních i technických oddělení, samostatné podnikatele; dále pro advokáty, advokátní koncipienty, notáře a pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

LEKTOŘI

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo.

CENA

2 400  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016