Co přinese novela insolvenčního zákona

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

čtvrtek 18. května 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 16.00 hodin 

PROGRAM

  • základní pojmy a instituty insolvenčního práva
  • postavení věřitele a dlužníka v procesu insolvence
  • jednotlivé způsoby řešení úpadku dlužníka
  • změny právní úpravy v roce 2017

KONTAKT

Jana Buchalová
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

LEKTOŘI

Mgr. Jan Kozák - soudce Krajského soudu v Brně, vedoucí autorského kolektivu - Komentáře k insolvenčnímu zákonu pro nakladatelství Wolters Kluwer.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

CENA

2 600  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016