Náhrada majetkové škody v pracovněprávních vztazích

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

středa 19. dubna 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 15.00 hodin 

PROGRAM

 • funkce odpovědnosti
 • preventivní povinnost předcházení škodám
 • odlišení obecné občanskoprávní odpovědnosti od odpovědnosti pracovněprávní
 • obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 • odpovědnost na věcech vnešených a odložených
 • zproštění odpovědnosti
 • obecná odpovědnost zaměstnance za škodu
 • odpovědnost za porušení zakročovací povinnosti
 • odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování
 • odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
 • stanovení výše škody a uplatnění náhrady škody

 

KONTAKT

Jana Buchalová
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Seminář je určen zejména personalistům, vedoucím zaměstnancům, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům a dalším zájemcům o danou problematiku.

LEKTOŘI

Mgr. Jan Horecký, Ph.D.

Lektor působí jako odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečeníspecializuje se na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. 

CENA

2 400  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016