Registr smluv - tipy, rady, časté problémy

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

úterý 30. května 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 13.00 hodin

PROGRAM

Výklad vybraných problémů zákona o registru smluv, jehož sankční ustanovení nabývají platnost 
1. 7. 2017.

 • novela zákona o registru smluv
 • zamýšlené a nezamýšlené dopady do smluvního práva
 • vývoj výkladu osobní působnosti zákona a možností úniku
 • okruh povinně uveřejňovaných informací a metadat
 • ochrana informací, zejména osobních údajů a obchodního tajemství
 • způsob uveřejňování smluv v registru smluv
 • sankce a následky neuveřejnění
 • obrana proti sankcím
 • diskuse, praktické tipy, příklady

KONTAKT

Jana Buchalová
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

LEKTOŘI

Mgr. Bc. Štěpán Šťarha

Lektor je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Absolvoval Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zahraniční zkušenosti získal při studiu na John Marshall Law school v Chhicago, USA.

Poslední dva roky se intenzivně věnuje otázkám souvisejícím s novým zákonem o registru smluv, kdy z právního pohledu řeší problematické výkladové otázky zákona, pomáhá klientům s nastavením procesů na dodržování tohoto zákona a vede školení na toto téma. Je současně spoluautorem soukromoprávní části metodiky vydané Ministerstvem vnitra a je též spoluautorem připravovaného komentáře k zákonu o registru smluv.

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

CENA

1 600  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU je 1000 Kč včetně DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016