(Nejen) exekuční vymáhání pohledávek ve veřejné správě

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

úterý 6. června 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 16.00 hodin 

PROGRAM

 •  „soukromoprávní“ pohledávky veřejnoprávních orgánů (také jako "úřad")
 • úřad jako účastník soudního řízení a jako oprávněný v řízení exekučním, ca. úřad jako orgán nalézací (rozhodovací)
 • vymáhání pohledávek, o nichž bylo rozhodováno soudem
 • režimy vymáhání a jejich srovnání z hlediska právního i praktického
 • vymezení pohledávek, které nelze vymáhat výkonem rozhodnutí
 • rozdíly ve vymáhání pohledávek v režimu  OSŘ a EŘ
 • pohledávky vzniklé z rozhodovací činnosti veřejnoprávních orgánů
 • pohledávky veřejnoprávní (daňové)
 • pohledávky, vzniklé v řízení, kdy úřad rozhoduje o soukromém právu (specifické postavení oprávněného),
 • základní rozdíly mezi soudní exekucí (výkonem rozhodnutí) a daňovou exekucí a mezi exekucí podle správního  a daňového řádu
 • orgány celní správy jako specifický veřejnoprávní vykonavatel
 • exekuce rozhodnutí neukládající peněžité plnění (které výroky správních rozhodnutí nelze exekvovat)
 • specifika exekučního řízení v případě podání správní žaloby, kdy je připuštěn odkladný účinek a jaké dopady má do probíhajícího řízení
 • výkon rozhodnutí správního soudu (specifika rozsudku ukládajícího vydat rozhodnutí či konat)
 • veřejnoprávní orgán v postavení účastníka řízení exekučního řízení podle z. č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • úřad jako osoba povinná k součinnosti podle exekučního řádu

KONTAKT

Jana Buchalová
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

LEKTOŘI

Ing. Mgr. Antonín TOMAN

Lektor působí jako vedoucí právního oddělení Exekutorské komory České republiky, je přidružený člen Právní a legislativní komory v Exekutorské komoře ČR. a externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

JUDr. Stanislav PAZDERKA

Lektor je soudní exekutor Exekutorského úřadu v Písku, působí jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

CENA

2 600  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016